About Us

Khởi nguồn thế mạnh từ chính những người thành lập, những chuyên gia nghệ sỹ chuyên nghiệp hàng đầu đang hoạt động và có tầm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nghệ thuật giải trí tại Việt Nam, Storii ra đời với động lực trở thành một "boutique" của sản phẩm ý tưởng sáng tạo.

Ở đây, bạn tìm thấy những sản phẩm văn hoá, âm nhạc, thường thức cuộc sống, nghệ thuật,...độc nhất mang hơi thở quan điểm sống của chúng tôi, thế hệ sáng tạo đương đại của Việt Nam. Và để tìm thấy chính những ngóc ngách sáng tạo quý giá của bạn.
 
Storii là lời gợi ý cho một cách nghĩ, cách sống, cách trải nghiệm mới. Hạnh phúc và đầy cảm hứng!
 
#STORII